Toimintamuodot

Zen on henkinen harjoitus, jossa opettajat ovat sukupolvien ajan ohjanneet oppilaita oivaltamaan itse. Sana zen on japaninkielinen muunnos sanskriitin sanasta ”dhyana”, meditaatio. Zenmeditaatio hiljentää mielen rentoon, luonnolliseen ja valppaaseen tilaan. Silloin on mahdollista herätä tähän hetkeen ja todellisuuteen. Japaniksi tätä heräämistä kutsutaan nimellä kensho, ”nähdä todellinen olemuksensa” tai ”nähdä maailma sellaisena kuin se on”.

Zazen

Järjestämme ohjattua zazenia eli zenmeditaatiota kolmena päivänä viikossa: tiistaisin ja torstaisin klo 18:00-19:45 sekä sunnuntaisin klo 15:00-17:00. Zazeniin osallistuminen edellyttää, että olet käynyt johdantokurssin tai harjoittanut zazenia jossain toisessa zenryhmässä.

Zazen jakautuu 30 minuutin pituisiin jaksoihin, joiden välillä on lyhyt kinhin eli kävelymeditaatio. Zazen-jaksojen aluista ja lopuista ilmoitetaan erilaisilla soittimilla, inkhin-kellolla ja puukapuloilla. Harjoituksen lopuksi resitoidaan neljä valaa ja tehdään kolme kumarrusta.

Zazenin aikana istutaan liikkumatta. Esimerkiksi huonoksi painunutta ryhtiä voi korjata, mutta jalkojen asentoa ei ole tarkoitus vaihtaa.

Zazenkai

Järjestämme zendossamme säännöllisesti zazenkaita eli kokopäivämeditaatioita. Zazenkait järjestetään useimmiten sunnuntaisin. Pidempi istuminen tekee matkan zendoon mielekkääksi myös kauempana asuville.

Dokusan

Zentraditio perustuu henkilökohtaiseen opetukseen. Perinteinen opetustilanne on dokusan eli kahdenkeskinen kohtaaminen opettajan kanssa. Dokusania on tarjolla viikkoistumisten yhteydessä kaksi-kolme kertaa kuukaudessa. Lisäksi zazenkaiden sekä retriittien ja sesshinien aikana dokusania tarjotaan aina.

Resitaatio

Resitaatio on meditaation muoto, jonka voiman jokainen laulunharrastaja tunnistaa. Resitaatio kestää noin 15 minuuttia, ja sen aikana resitoidaan yhdessä keskeisiä zenbuddhalaisia tekstejä. Harjoitamme resitaatiota viikkoistumisen yhteydessä joka toinen sunnuntai sekä aina zazenkaiden, retriittien ja sesshinien yhteydessä.

Teishot, dharmapuheet ja dharmakeskustelut

Teisho on opettajan pitämä opetuspuhe, joka valottaa zentradition näkökulmaa erilaisiin elämän ilmiöihin. Teishot käsittelevät usein buddhalaisuuden keskeisiä opetuksia, mutta mikä tahansa inhimillisesti merkittävä aihe on mahdollinen. Teishoja on tarjolla viikkozazeneissa, zazenkailla, retriiteillä ja sesshineillä.

Dharmapuhe on kokeneen harjoittajan pitämä puhe.

Dharmakeskustelu on opettajan tai kokeneen harjoittajan ohjaama keskustelu valitusta teemasta. Tavallisesti keskustelu alkaa lyhyellä alustuksella valitusta teemasta, jonka jälkeen sana on vapaa.

Seremoniat

Erilaiset seremoniat ovat osa zenbuddhalaista traditiota ja myös Tampere Zen Centerin toimintaa. Järjestämme noin vuosittain jukai-seremonian, jossa otetaan vastaan zenbuddhalaiseen traditioon kuuluvat eettiset elämänohjeet. Temppelinpuhdistusseremonian järjestämme kerran vuodessa pikkujoulujen yhteydessä. Erilaisia elämänkiertoon kuuluvia seremonioita, kuten lapsen nimiseremonia, hääseremonia, avustusseremonia tai kuolleen muistoseremonia järjestetään tarpeen mukaan.

Sesshin Hennijoen vanhalla kansakoululla syksyllä 2023. Kuva: Markus Stein